Anemia aplastyczna

Nowy rozdział o anemii aplastycznej już do pobrania (link). Dla mnie najciekawsze są wyniki kondycjonowania z Fludarabiną – są mniej toksyczne do samego cyklofosfamidu, a w połączeniu z deplecją limfocytów z materiału przeszczepowego przy pomocy alemtuzumabu osiągnięto jak na razie najlepsze wyniki jeżeli chodzi o przeżycie po przeszczepieniu w leczeniu aplazji (referencja)

 

Przechwytywanie