Wersja 2016

Interaktywny podręcznik hematologi

Emilian Snarski*

“Interaktywna Hematologia 2016”

*Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych. Warszawski Uniwersytet Medyczny.

ISBN 978-83-944177-0-3 Przechwytywanie

 

PLIK ZIP Z WSZYSTKIMI ROZDZIAŁAMI DO POBRANIA

Hematologia – spis treści, podstawowe informacje o opracowaniu

Rozdziały

Niedokrwistości
Niedokrwistości z niedoboru żelaza, witaminy B12, ACD i inne
Niedokrwistości hemolityczne
Niedokrwistości z patologicznymi hemoglobinami
Talasemie
Wady enzymatyczne
Autoimmunologiczne
Nieimmunologiczne
Niedokrwistość aplastyczna
Nocna napadowa hemoglobinuria
Choroby metaboliczne
Porfiria
Hemochromatoza
Choroby dziedziczne
Ostre białaczki szpikowe
AML Ostre białaczki szpikowe
APL Ostra białaczka promielocytowa
Zespoły mielodysplastyczne
MDS zespoły mielodysplastyczne
Choroby mieloproliferacyjne
CML Przewlekła białaczka szpikowa
CNL Przewlekła białaczka neutrofilowa
PV Czerwienica prawdziwa
ET nadpłytkowość samoistna
PMF mielofibroza
Nowotwory i choroby z hipereozynofilią
Mastocytoza
CMML przewlekła białaczka mielomonocytowa
aCML, JMML, RARS-T i inne
Choroby limfoproliferacyjne
ALL Ostre białaczki limfoblastyczne
CLL przewlekła białaczka limfocytowa
HCL białaczka włochatokomórkowa
Pozostałe rzadsze postaci białaczek
PLL
LGL
SLL
Szpiczak plazmocytowy
POEMS
Amyloidoza
Chłoniak z komórek płaszcza
Chłoniaki rozlane z dużych limfocytów B
Chłoniak Burkitta
Chłoniak Hodgkina

PTLD

Chłoniaki o powolnym przebiegu
Chłoniaki strefy brzeżnej
SMZL
NMZL
MALT
Makroglobulinemia Waldenströma
Chłoniak grudkowy
Nowotwory z komórek histiocytarnych i dendrytycznych
Histiocytoza
HLH
Choroba Castlemana
Niedobory odporności
Krzepnięcie
Małopłytkowości
ITP
TTP
HUS
Skazy krwotoczne i trombofilie
osoczowe wrodzone
osoczowe nabyte
naczyniowe
trombofilie
DIC
HIT
Żylna choroba zakrzepowo zatorowa
Profilaktyka przeciwzakrzepowa
Transfuzjologia
Elementy transfuzjologii